Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Divača

datum: 03.10.2008

kategorija: Akti

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Divača

Uradni list RS, št. 94/2008