Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

datum: 19.12.2008

kategorija: Akti

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Uradni ilst RS, št. 119/2008
Datum prenehanja veljavnosti: 10.2.2010