Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 19.12.2008

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradni list RS, št. 119/2008