Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2009

datum: 03.04.2009

kategorija: Akti

Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2009

Uradni list RS, št. 25/2009