Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 03.04.2009

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradni list RS, št. 25/2009