Sklep o odpravi Sklepa o zadržanju izvajanja Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača

datum: 03.04.2009

kategorija: Akti

Sklep o odpravi Sklepa o zadržanju izvajanja Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača

Uradni list RS, št. 25/2009