Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Divača

datum: 24.12.2009

kategorija: Akti

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Divača

Uradni list RS, št 107/2009