Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 24.09.2010

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradni list RS, št. 75/2010