Sklep o vrednosti točke za izračun najemnine za oddajo poslovnih prostorov Občine Divača v najem

datum: 31.12.2010

kategorija: Akti

Sklep o vrednosti točke za izračun najemnine za oddajo poslovnih prostorov Občine Divača v najem

Uradni list RS, št. 110/2010
Datum prenehanja veljavnosti: 28.12.2011