Praznik Občine Divača - določitev datuma

datum: 23.03.2006

kategorija: Sporočila za javnost

Poziv vsem društvom, javnim zavodom, drugim institucijam s sedežem na območju občine Divača ter vsem zainteresiranim posameznikom, da posredujejo predloge za določitev datuma občinskega praznika Občine Divača.

Občina Divača poziva vsa društva, javne zavode, druge institucije s sedežem na območju občine Divača ter vse zainteresirane posameznike, da posredujejo predloge za določitev datuma občinskega praznika Občine Divača.


Predloge z obrazložitvijo predlaganega datuma pošljite do vključno 14. aprila v zaprti kuverti na naslov - Občina Divača
Kolodvorska ulica 3/A, 6215 Divača s pripisom:
DATUM ZA OBČINSKI PRAZNIK


Prispelo pošto s predlaganimi datumi bo obravnaval občinski svet, ki bo določil datum praznika Občine Divača.Župan občine Divača:
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med., l.r.