Podeljena občinska priznanja za zunanjo urejenost domov v Občini Divača

datum: 25.07.2006

kategorija: Sporočila za javnost

Bred slabim mesecem je Razvojni center že drugič organiziral akcijo ocenjevanja zunanje urejenosti domov po celi divaški občini. Skrb za urejenost balkonov je občina v spomladanskih mesecih spodbudila z razdeljevanjem okrasnega cvetja in v ta namen v letošnjem proračunu zagotovila 920.000,00 sit.

Priznanja sta v ponedeljek v sejni sobi Občine Divača podelila Bojan Boštjančič, ki opravlja funkcijo župana in Andrejka Cerkvenik, direktorica Razvojnega centra Divača.

Kot preteklo leto so tudi letos delo na terenu najprej opravile krajevne komisije, ki so jih imenovale Krajevne skupnosti. Finaliste iz vseh petih KS pa je zatem obiskala še občinska komisija, sestavljena iz predstavnikov krajevnih skupnosti, predstavnice občinske uprave in direktorice razvojnega centra.

Sodeč po odzivih občank in občnov se je akcija dobro prijela, v prihodnji letih pa bi želeli še v večji meri motivirati
ljudi k urejanju svojih domov in na ta način prispevati k lepši celostni podobi občine.

Dobitniki letošnjih priznanj:
- Najlepša zunanja podoba nove hiše z okolico: Mahnič Marjan in Magda, Senožeče 6a

- Najlepša zunanja podoba stare hiše z okolico: Družina Brezovec, Misliče 21

- Zelo lepa zunanja podoba nove hiše z okolico: Družina Rapotec, Kettejeva 20, Divača
Družina Horvat, Kačiče 1

- Zelo lepa zunanja podoba stare hiše z okolico: Družina Kariž, Kraška cesta 8, Divača
Družina Dolgan, Dane pri Divači 6

- Lepa zunanja podoba nove hiše z okolico: Družina Povh, Senadole 28
Družina Đurič, Famlje 6
Družina Prelec, Barka 12
Družina Mezgec, Misliče 22

- Lepa zunanja podoba stare hiše z okolico: Žvanut Vitežnik Jelka, Otošče 5
Fabčič Stanka, Senožeče 119
Jauh Metka, Barka 5


Andrejka Cerkvenik,
direktorica Razvojnega centra Divača