V Divači odprta poslanska pisarna Aljoše Jeriča

datum: 17.09.2013

kategorija: Sporočila za javnost

"Zastopam lokalno prebivalstvo v državnih institucijah, poslanska pisarna pa veliko pripomore k temu, da se z lokalnimi izzivi podrobneje seznanim in da jih lahko nato rešujemo skupaj," je povedal poslanec Aljoša Jerič ob prevzemu ključa svoje poslanske pisarne v Divači.

Otvoritvi je sledila okrogla miza na temo »Turizem in ostale razvojne perspektive Krasa« v dvorani Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači.

»V času krize moramo še bolj razmisliti, kako usmeriti obstoječe vire, kam investirati in planirati strateško. Razvojne perspektive Krasa so v povezovanju in iskanju sinergij s sorodnimi občinami. Skupaj moramo ustvarjati platforme za razvoj turizma,« je dejal Aljoša Jerič in izpostavil, da je za razvoj Krasa ključno prikazati regijo kot enotno turistično destinacijo.

Erik Švab iz Slovenskega deželnega gospodarskega združenja je spregovoril o tem, kako je moč izkorisititi evropska sredstva za regionalni razvoj. V programskem obdobju 2014 - 2020 je v njem na voljo 54,5 milijonov evrov za čezmejne projekte, za transnacionalne pa 8,4 milijonov evrov. »Večina projektov je financiranih v višini do 85 % upravičenih stroškov. Nekaj denarja in s tem tudi truda pa morajo vložiti tudi prosilci sami. Priložnosti vsekakor so,« je povedal Švab.

Boštjan Bizjak iz Kobilarne Lipica je opozoril, da »se pri nas vsaka vas promovira zase«, in dodal, da »silimo v igralništvo na eni in kmečki turizem na drugi strani, kar pa ni kompatibilno. Na Krasu tudi nimamo delujočih destinacijskih organizacij, ki bi nas vse združile in skupaj promovirale. Prav tako nimamo centralnega rezervacijskega sistema, ki pa je nujen.«

Da so za uravnotežen razvoj gospodarstva, v katerem ima svojo vejo tudi turizem, predpogoj urejeno okolje in historične znamenitosti, pa je izpostavil arhitekt Stojan Lipolt. »Divača ima izjemen potencial na tem področju. Predvsem ima izjemne naravne danosti,« je zaključil.

Slika1 Slika2