Razpored brezplačnih plakatnih mest

datum: 25.11.2015

kategorija: Sporočila za javnost

za referendumsko kampanjo za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki bo dne 20. decembra 2015

 Skladno  z objavo pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med referendumsko kampanjo za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki bo dne 20. decembra 2015, v Občini Divača, objavljenih na internetni strani občine Divača in oglasnih deskah Občine Divača dne 20.11.2015, je bilo dne 25.11.2015 ob 13. uri v prostorih občine Divača, Kolodvorska 3a, 6215 Divača opravljeno žrebanje brezplačnih plakatnih mest.

Brezplačna plakatna mesta  so na naslednjih lokacijah:

  • v naselju Divača na parkirnem prostoru pred knjižnico,
  • v naselju Senožeče pri avtobusni postaji in
  • v naselju Vremski Britof pri športnem igrišču.

 

Zapisnik žreba

Razpored po opravljenem žrebu - 25.11.2015

Dopolnjen razpored - 8.12.2015