POBRATENJE OBČIN DIVAČA in SAN CANZIAN D'ISONZO 28. maj 2016

datum: 20.06.2016

kategorija: Sporočila za javnost

 28. maj letošnjega leta je bil za Občino Divača in Občino San Canzian d'Isonzo (Škocjan ob Soči) prav poseben zgodovinski dan. Županji občin, Silvia Caruso in Alenka Štrucl Dovgan, sta v imenu občin slavnostno podpisali listino o pobratenju in tako tudi uradno sklenili dolgo pot prijateljskega sodelovanja.

Začelo se je leta 1999, ko sta osnovni šoli sodelovali pri projektu sodelovanja na šolskem področju.  Zgodba o dejanskem sodelovanju občin pa se je pričela pred 12 leti, ko sta občini sodelovali pri skupnem projektu »Svetniki Kancijani, skupen kulturno-religiozen predznak krajev San Canzian d'Isonzo in Škocjan (Škocjanske jame v Divači)«, ki sta ga prijavljali na sofinanciranje iz programa INTERREG IIIA ITALIJA – SLOVENIJA 2000-2006. Projekt je imel dva cilja in sicer:  

-          okrepiti sodelovanje med  občinami Divača, San Canzian d'Isonzo in Škocjan v Podjuni / Sankt Kanzian am Klopeiner See, s katero je bila italijanska občina že pobratena in

-          vzpostavitev stalne mreže povezav med inštitucijami, društvi in organizacijami sodelujočih občin, da se izpeljejo morebitni skupni projekti in inovativne pobude, ki izhajajo iz skupnih kulturno-religioznih temeljev.

Projekt je bil tudi usmerjen k promociji skupnega dela zgodovinsko kulturne dediščine, ki povezuje kraje s skupnim imenom »Škocjan«, prejetega po Svetih Kancijanih. Svetniki Sveti Kancij, Kancijan in Kancijanila so bili krščanski svetniki in mučenci, ki so bili usmrčeni skupaj s svojim učiteljem Protom v času Dioklecianovega preganjanja kristjanov. Obglavili so jih na mestu, ki se imenuje Ad Aquas Gradatas (Škocjan ob Soči/San Canzian d'Isonzo blizu Ogleja) na dan pred junijskimi kalendami (31. maja) - domnevno leta 304. Njihova trupla so kristjani na skrivaj shranili v kamnit sarkofag, nad katerim so pozneje zgradili cerkev svetega Kancijana v kraju San Canzian d'Isonzo. Arheološka izkopavanja v 20. stoletju so potrdila prisotnost grobnice z ostanki pokojnikov.

Med aktivnostmi projekta je bil tudi podpis listine prijateljstva »Pisma o nameri o sodelovanju med Občino San Canzian d'Isonzo in Občino Divača«, ki sta jo 7. junija 2005 podpisala takratni župan Občine Divača, g. Rajko Vojtkovszky, in takratni župan Občine San Canzian d'Isonzo, g. Paolo Pizzoni, in s tem zavezala občini k uresničevanju prijateljstva in sodelovanja med občinama.

V nadaljnjih letih je tako sodelovanje, kot prijateljstvo med občinama raslo. Na začetku je to sodelovanje potekalo na ravni obiskov pomembnih dogodkov v obeh občinah. Sčasoma je sodelovanje preraslo na mnogo  več in skozi vsa ta obdobja in  menjavo županov  ohranjalo prijateljske odnose med občinama. Stkala so se tudi mnoga prijateljstva.

Ob koncu prejšnjega leta se je porodila ideja, da bi lahko dolgoletno prijateljstvo in sodelovanje nadgradili s pobratenjem in podpisom uradne listine o pobratenju občin. Tej ideji sta sledila tudi oba občinska sveta, ki sta v februarju in aprilu tudi uradno in soglasno potrdila namero o pobratenju in pooblastila obe županji za podpis listine o pobratenju.

Skladno z dogovorom se je prvi podpis listine vršil v občini San Canzian d'Isonzo dne 28.5.2016, potrditev tega podpisa pa bo še na slavnostni seji ob občinskem prazniku v Divači dne 1.7.2016.

Na prireditvi ob podpisu listine, ki je potekalo v Pierisu (sedežni kraj občine), je bilo posebej slavnostno. Po ulicah so bile izobešene zastave – tudi slovenske in tudi zastave divaške občine. Županji sta ob prihodu pred sedež občine dobili dva velika šopka rož. Nato sta na kočiji v spremstvu povorke sestavljene iz zastavonoš, godb obeh občin – Pihalnega orkestra Divača in Filarmonica Candotti ter vseh vabljenih gostov in zbranih občanov, skozi mesto odšli na prireditveni prostor.

Po zvokih himn obeh držav, ki sta jih zaigrali godbi – italijansko Pihalni orkester Divača in slovensko Filarmonica Candotti, so sledili pozdravni govori italijanske senatorke ga. Laure Fasciolo, poslanca g. Giorgia Brandolina, predsednika goriške province g. Enrica Gherghette, nekdanjega župana Ogleja in sedanjega predsednika regionalne organizacije AICCRE -  Združenja evropskih občin g. Lodovica Nevia Puntina, vodje poslanske skupine regije g. Diega Morettija in občinskega odbornika g. Sergia Cosola. Med govori je potekal krajši kulturni program v katerem sta sodelovala že omenjena orkestra, kitarist Stefano Colobig  iz glasbene šole Arcadia in zbor »Coro Capello«. Ker je bila prireditev pobratenja dvojezična je za prevode skrbel g. Carlo Mucci.  

Vsi govorniki so občinam čestitali, predvsem za pogumno, smelo in premišljeno potezo pobratenja in nadgradnjo že obstoječega sodelovanja ter poudarili tudi zaveze, ki jih pobratenje prinaša.

Pred podpisom listine o pobratenju sta županji imeli vsaka svoj govor. Obe županji sta izpostavili pomembnost sodelovanja predvsem v teh kriznih in težkih časih, ko je Evropa na preizkušnji. Županja Občine Divača je izpostavila sodelovanje: »Zavedamo se skupnih kulturnih in civilizacijskih korenin sosednjih narodov. Naša težnja  k miru in blaginji sta skozi zgodovino prispevali k izboljšanju in izoblikovanju osebnosti, ki iščejo izpolnitev teh vrednot na obeh straneh meje in si prizadevajo nadgrajevati sodelovanje z dobrimi medčloveškimi odnosi. Zato se mnoge občine medsebojno povezujejo znotraj meja in širše. Prav zato je to prijateljstvo med občinama tako pomembno.

S prihodom županje g. Silvie Caruso so se prijateljski odnosi med občinama še poglobili, za kar je v veliki meri zaslužen tudi odbornik g. Sergio Cosolo, ki je tudi povezal občino Divača z občino Sankt Kanzian am Klopeinersee (Škocjan v Podjuni) v Avstriji, s katero je občina San Canzian d'Isonzo že pobratena. 

Obe občini sodelujeta na vseh področjih. Zelo dobro sodelovanje je med šolami in predstavniki  borcev na obeh straneh meje.

Delegacija občine Divača se vsako leto udeleži tradicionalnega prižiga lučk  ob koncu leta, udeležimo se prireditev ob spominu na padle in vseh dogodkov, ki obeležujejo delo občine. Prav tako se predstavniki občine San Canzian d'Isonzo udeležijo vseh dogodkov in prireditev v Divači.

Bogato sodelovanje je tudi na področju kulture. Mešani pevski zbor Divača, Plesno društvo Srebrna in Pihalni orkester Divača so stalni gostje na prireditvah v vaši občini. Sodelovanje na vseh področjih je torej vzorno in to sodelovanje želimo še poglobiti. Prav zato smo se odločili, da z današnjim podpisom  listine o pobratenju dodamo temu prijateljskemu odnosu še večji pomen.«

 Obe županji sta se posebej zahvalili še dvema osebama - velikima promotorjema prijateljstva med občinama, odborniku g. Sergiu Cosolu in direktorju občinske uprave g. Iztoku Felicjanu, ki sta veliko pripomogla, da se je podpis listine in izvedba pobratenja sploh zgodila. Seveda nista pozabili obe občinskih uprav, ki sta administrativno in organizacijsko izvedli prireditvi.

 Po obeh govorih sta županji še glasno prebrali listino o pobratenju, vsaka v svojem jeziku ter jo podpisali.

Po podpisu je zadonela evropska himna, ki sta jo skupaj odigrala Pihalni orkester Divača in Filarmonica Candotti.

Prireditev je na željo gostiteljev zaključil Pihalni orkester Divača s krajšim koncertom ter se tako predstavil širši publiki  v občini San Canzian d'Isonzo.

Naloga vseh nas je, da to partnerstvo gradimo in zagotovimo pogoje za prijateljstvo in sodelovanje v miru tudi prihajajočim rodovom.

 

LISTINA O POBRATENJU:

Listina 

 

 Besedilo listine o pobratenju:

 

LISTINA O POBRATENJU

MED

OBČINO SAN CANZIAN D'ISONZO IN OBČINO DIVAČA

 

 

Županji Občine San Canzian d'Isonzo, gospa Silvia Caruso, in Občine Divača, gospa Alenka Štrucl Dovgan,

slovesno podpisujeva

 

Listino o pobratenju med občinama

 

v skupni želji nadaljevanja prijateljskih odnosov, izmenjave izkušenj in dobrih praks med občinama, njunimi institucijami in prebivalci.

S tem izražava namero za obojestransko učvrstitev razumevanja in prijateljstva med prebivalci obeh občin ter podpirava sodelovanje s ciljem skupnega napredka.

Povezovanje je namenjeno pospeševanju razvoja na socialnem, družbenem, kulturnem in gospodarskem področju ter razvoju odnosov med posamezniki, gospodarskimi subjekti, društvi, ustanovami ter organizacijami.

Listina o pobratenju želi spodbuditi k medsebojnemu spoštovanju, strpnosti in medkulturnemu dialogu.

 Županji podpisujeva to listino v prepričanju:

 -       da s to listino izpolnjujemo želje in potrebe občanov, katerih interese zastopava;

-       da imata najini občini bogato zgodovinsko preteklost, v kateri je bilo za svobodno življenje treba vložiti ogromno truda, plačanega skozi ceno številnih žrtev;

-       da se skupna »evropska hiša« razvija med različnimi narodi, ki so del naše celine in si prizadevamo premostiti ločnico, ki je bila prisotna v preteklosti ter najti skupne imenovalce sedanjosti. Imenovalce, ki izvirajo iz globokih korenin skupne kulture, ki se kažejo v elementu čaščenja svetnikov »Svetih Kancijanov« v Občini San Canzian d'Isonzo in kraju Škocjan v Občini Divača, in na ta način oblikovanju družbenih in kulturnih integracij;

-       da sta občini oblikovani in ustanovljeni na podlagi veljavne zakonodaje posamezne države, v katero spadata, samostojno nastopata in predstavljata ter udejanjata interese svojih občanov in sta obe občini del svojih držav ter del širše tvorbe Evropske unije;

-       da si obe občini prizadevata utrditi čezmejno sodelovanje in vzpostavitev trdnih vezi, tako na družbenem kot na gospodarskem področju;

-       da je izgradnja skupne, stabilne in demokratične »evropske hiše« odvisna od medsebojnega poznavanja in vzpostavitve demokratičnih človeških odnosov. Da so mednarodne skupnosti, ki so del »evropske hiše« vzajemno soodvisne in mora sodelovanje le-teh temeljiti na načelu medsebojnega podpiranja in strmenja k demokratičnemu, mednarodnemu in svetovnemu redu, ki mora biti predpostavka za mir v pravem pomenu besede.

 Županji podpisujeva Listino o pobratenju z zavezo:

 -       da bova spodbujali in ohranjali trajnostne odnose med občinama San Canzian d'Isonzo in Divača in na ta način omogočili razvoj višje ravni medsebojnega razumevanja, učinkovitega sodelovanja, čuta za skupno usodo in vzajemno pomoč pri reševanju upravnih, gospodarskih, družbenih in kulturnih zadev vseh, ki živijo in delajo na območju obeh občin;

-       da se bova v okviru pristojnosti potrudili, da bodo ideje ustanoviteljev te naveze izvedene po najinih najboljših močeh in na ta način pripomogle k uresničevanju ciljev »evropske hiše«, ki temelji na povezanosti in sodelovanju vseh njenih narodov;

-       da bomo skupaj gojili in poglabljali medsebojne stike in skupno sodelovanje ter s tem ustvarjali trden partnerski odnos v znamenju prijateljstva, svobode in miru v skupni Evropi.

 

Županja Občine San Canzian d'Isonzo, gospa SILVIA CARUSO,

in Županja Občine Divača, gospa ALENKA ŠTRUCL DOVGAN,

podpisujeva to listino in jo overiva z žigom obeh občin.

 

Foto utrinki iz prireditve:

IMG 0349  IMG 0354  IMG 0353  IMG 0352

IMG 0359  IMG 0368  20160528 162133   20160528 162136 

 20160528 162234  20160528 162457    20160528 162500   20160528 162512

  IMG 0363  IMG 0364    IMG 0372   IMG 0375

 IMG 0381   IMG 0405    IMG 0413    IMG 0414  

  IMG 0422    IMG 0424    IMG 0426    IMG 0427

  IMG 0429    IMG 0431    IMG 0433    IMG 0434

  IMG 0444    IMG 0450  IMG 0447    IMG 0471 

 IMG 0474    IMG 0515  20160528 194215  20160528 194231