Zapore cest zaradi izvajanja vzdrževalnih del - preplastitve delov državne ceste Divača - Famlje - Ribnica

datum: 12.07.2018

kategorija: Sporočila za javnost

Številka: 370-0015/2018-3

Datum: 10.7.2018

 

OBVESTILO   O   ZAPORI   CESTE 

(torek, 10.7.2018)

 

OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu, da bo na naslednjih občinskih cestah:

  • JP 562020, odsek 562025 – Dolnje Ležeče - povezava II, in sicer na stacionaži 270 m, tj. na priključku na državno cesto R2-405/6845 Divača – Famlje, 
  • JP 562020, odsek 562026 – Dolnje Ležeče 86, in sicer na stacionaži 0.0 m, tj. na priključku na državno cesto R2-405/6845 Divača – Famlje, 
  • JP 562020, odsek 562021 – R2 405 – vas – Dolnje Ležeče 66, in sicer na stacionaži 0.0 m ter 155 m, tj. na obeh priključkih na državno cesto R2-405/6845 Divača – Famlje, 
  • LC 062010, odsek 062011 – Divača - Dolnje Ležeče, in sicer na stacionaži 1255 m, tj. na priključku na državno cesto R2-405/6845 Divača – Famlje, 
  • JP 562020, odsek 562023 – Dolnje Ležeče - nov del vasi, in sicer na stacionaži 370 m, tj. na priključku na državno cesto R2-405/6845 Divača – Famlje, 

 

od četrtka, 11.7.2018, do sobote, 15.9.2018, izvedena glede na fazo izvajanja del

 

POPOLNA ZAPORA CESTE za ves promet   zaradi rekonstrukcije ceste državne ceste R2 405/6845 Divača - Famlje.

 

Obvoz bo urejen po uličnem sistemu naselja Dolnje Ležeče. Krajane naprošamo za strpnost in upoštevanje navodil izvajalcev del.

Podjetje CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper bo skladno z dovoljenjem Občine Divača zaradi rekonstrukcije ceste državne ceste R2 405/6845 Divača - Famlje izvedlo zapore zgoraj naštetih občinskih cest od četrtka, 12.7.2018 do sobote, 15.9.2018. Ker se bodo dela izvajala na cesti, je potrebno zaradi obsežnosti del in varnosti prometa tako za izvajalca kot za udeležence v prometu izvesti popolno zaporo dela ceste, kjer se dela izvajajo.  

Izvedena bo popolna zapora ceste, v primeru intervencijskih in nujnih prevozov pa bo izvajalec zapore poskrbel, da bo za ta vozila omogočen prehod.

Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

 

 OBČINA DIVAČA

Iztok Felicjan, direktor občinske uprave

 

 Obvestilo 1

 

 

 

Številka: 370-0015/2018-4

Datum: 10.7.2018 

 

OBVESTILO   O   ZAPORI   CESTE

(torek, 10.7.2018)

 

 OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu, da bo na naslednjih občinskih cestah:

 

  • JP 562080, odsek 562081 – Famlje - povezava I, in sicer na stacionaži 0.0 m ter 425 m, tj. na priključku na državno cesto R2-405/6845 Divača – Famlje, 
  • JP 562080, odsek 562082 – Famlje - povezava II, in sicer na stacionaži 0.0 m, tj. na obeh priključkih na državno cesto R2-405/6845 Divača – Famlje. 

 

 od četrtka, 11.7.2018, do sobote, 15.9.2018, izvedena glede na fazo izvajanja del

 

 POPOLNA ZAPORA CESTE za ves promet  zaradi rekonstrukcije ceste državne ceste R2 405/6845 Divača - Famlje.

Obvoz bo urejen po uličnem sistemu naselja Dolnje Ležeče. Krajane naprošamo za strpnost in upoštevanje navodil izvajalcev del.

Podjetje CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper bo skladno z dovoljenjem Občine Divača zaradi rekonstrukcije ceste državne ceste R2 405/6845 Divača - Famlje izvedlo zapore zgoraj naštetih občinskih cest od četrtka, 12.7.2018 do sobote, 15.9.2018. Ker se bodo dela izvajala na cesti, je potrebno zaradi obsežnosti del in varnosti prometa tako za izvajalca kot za udeležence v prometu izvesti popolno zaporo dela ceste, kjer se dela izvajajo. 

Izvedena bo popolna zapora ceste, v primeru intervencijskih in nujnih prevozov pa bo izvajalec zapore poskrbel, da bo za ta vozila omogočen prehod.

Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

 

 OBČINA DIVAČA

Iztok Felicjan, direktor občinske uprave

 

 Obvestilo 2

 

 

 

Številka: 370-0015/2018-5

Datum: 10.7.2018

 

OBVESTILO   O   ZAPORI   CESTE

(torek, 10.7.2018)

 

 OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu, da bo na naslednjih občinskih cestah:

  •  JP 562040, odsek 562042 – Betanja - R2 405, in sicer na stacionaži 1420 m, tj. na priključku na državno cesto R2-405/6845 Divača – Famlje,

   od četrtka, 11.7.2018, do sobote, 15.9.2018, izvedena glede na fazo izvajanja del

 

 POPOLNA ZAPORA CESTE za ves promet  zaradi rekonstrukcije ceste državne ceste R2 405/6845 Divača - Famlje.

 

 Obvoz bo urejen po uličnem sistemu naselja Dolnje Ležeče. Krajane naprošamo za strpnost in upoštevanje navodil izvajalcev del.

 Podjetje CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper bo skladno z dovoljenjem Občine Divača zaradi rekonstrukcije ceste državne ceste R2 405/6845 Divača - Famlje izvedlo zapore zgoraj naštetih občinskih cest od četrtka, 12.7.2018 do sobote, 15.9.2018. Ker se bodo dela izvajala na cesti, je potrebno zaradi obsežnosti del in varnosti prometa tako za izvajalca kot za udeležence v prometu izvesti popolno zaporo dela ceste, kjer se dela izvajajo. 

Izvedena bo popolna zapora ceste, v primeru intervencijskih in nujnih prevozov pa bo izvajalec zapore poskrbel, da bo za ta vozila omogočen prehod.

 Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

 

 OBČINA DIVAČA

Iztok Felicjan, direktor občinske uprave

 

Obvestilo 3