OBVESTILO - POTRJEVANJE PODPOR

datum: 24.09.2018

kategorija: Sporočila za javnost

 Obveščamo Vas, da je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 48/201 z dne 13. 07. 2018, objavljen razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov. 

 Na upravni enoti Sežana evidentiramo podpore kandidaturi za župane in kandidatom za člane občinskih svetov od: 3.9.2018 do 18.10.2018.

 Na sedežu Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana,

Na Krajevnih uradih Divača, Hrpelje Kozina in Komen ob času uradnih ur,

 ter dodatni termini na Krajevnih uradih: 

 KU Divača dne 27.9.2018 od 7.30 do 10.30;

KU Hrpelje Kozina dne 27.9.2018 od 11 do 14 ure,

ter KU Komen 04.10.2018 od 7.30 do 10.30 ure.

 

Volivec da svojo podporo na predpisanem obrazcu pred pristojno uradno osebo upravne enote, ne glede na kraj stalnega prebivališča.          

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Volivci, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno na upravno enoto, lahko najkasneje petnajst dni pred potekom roka za predložitev list kandidatov, vložijo zahtevo za izdajo obrazca in obisk uradne osebe na domu. Zahtevo lahko sporočijo po telefonu (05 73 12 741, ali 05 73 12 742) ali po pošti (tudi elektronsko).

 Volivci v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni podporo izrazijo pri pooblaščeni osebi organa oziroma zavoda.  

 Podporo kandidatom za župane in člane občinskega sveta lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi Ministrstvo za zunanje zadeve.

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, ki jih dobi na sedežu Upravne enote ali pa na krajevnem uradu, ali pa na spletni strani Državne volilne komisije http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-podporo-volivcev-lokalne-volitve-2018

Potrjen obrazec volivec vrne kandidatu ali predlagatelju kandidature ali listi kandidatov za župane in člane občinskih svetov.

UPRAVNA ENOTA SEŽANA