ZAPORA CESTE - del ulice Istrskega odreda

datum: 27.02.2019

kategorija: Sporočila za javnost

 OBVESTILO   O   ZAPORI   CESTE

 

OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu, da bo na delu občinske ceste  LZ 063040, odsek 063041 - Ulica Istrskega odreda v dolžini 150 m od stacionaže 0+140 m (hišna št. 2) do stacionaže 0+290 m (hišna št. 7), in sicer po fazah izvajanja del

 

od 27.2.2019 do 30.6.2019 izvedena  POPOLNA ZAPORA CESTE za ves promet

 zaradi  gradbenih del, tj. rekonstrukcije ceste s pripadajočo infrastrukturo.

 

 Zaradi varnosti udeležencev in prometa je potrebno izvesti popolno zaporo ceste, pri čemer je obvoz mogoč znotraj uličnega sistema naselja Divača.

 Izvajalec del, podjetje Godina d.o.o., OIC Hrpelje 22, 6240 Kozina, bo skladno z dovoljenjem Občine Divača na omenjenem odseku ceste izvedel zaporo zaradi rekonstrukcije ceste s pripadajočo infrastrukturo od 27.2.2019 do 30.6.2019. Ker se bodo dela izvajala na cesti, je potrebno zaradi obsežnosti del in varnosti prometa tako za izvajalca kot za udeležence v prometu izvesti popolno zaporo dela ceste, kjer se dela izvajajo.

 Izvedena bo popolna zapora ceste, v primeru intervencijskih in nujnih prevozov pa bo izvajalec zapore poskrbel, da bo za ta vozila omogočen prehod.

 Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

 

 OBČINA DIVAČA

Direktor občinske uprave

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

 

Obvestilo

Odločba o zapori ceste