Odredba o začasni prepovedi kurjenja v naravnem okolje

datum: 17.03.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 Županja občine Divača izdaja na podlagi 32. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17 in 4/19), 43. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), ob smiselni uporabi Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), z namenom zagotavljanja operativne pripravljenosti gasilskih enot za pomoč pri omejevanju širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in s tem povezanimi aktivnostmi občine in Civilne zaščite

  

ODREDBO  o začasni prepovedi kurjenja v naravnem okolju

 

 1. S to odredbo se kot preventivni ukrep za zagotavljanje operativne pripravljenosti gasilskih enot kot pomoč občini in Civilni zaščiti pri omejevanju širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2), na celotnem območju občine Divača v naravnem okolju začasno prepoveduje:

  •  kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj,
  • puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar,
  • uporabljati predmete, naprave in izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar,
  • izvajati spomladanska čiščenja, odstranjevanje podrasti in urejanje okolice z uporabo ognja.

 

2. Prepoved ne velja za organizacije, ki gospodarijo s cestno, železniško, elektroenergetsko in drugo infrastrukturo, ki skrbijo, da je območje ob infrastrukturi vzdrževano in očiščeno gorljivih snovi ter izvajajo druge ukrepe varstva pred požarom.

 

3. O požaru ali nevarnosti požara se takoj obvesti Regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112.

 

4. Odredba stopi v veljavo takoj in velja do preklica.

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan    

 

Odredba