PREPOVED KURJENJA - POVEČANA POŽARNA OGROŽENOST

datum: 24.04.2020

kategorija: Sporočila za javnost

RAZGLAS  VELIKE  POŽARNE  OGROŽENOSTI  IN  PREPOVED KURJENJA  V  NARAVNEM  OKOLJU

 

Občina Divača OPOZARJA, da še vedno velja Velika požarna ogroženost naravnega okolja in Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju.

Oba predpisa sta navedena spodaj.

Še posebej opozarjamo, da je v prihajajočih dneh tudi prepoved kurjenja kresov ter da še vedno velja državna uredba o prepovedi zbiranja.

Žal je potrebno letos  potrpeti in prihajajoče praznike preživeti drugače - brez zbiranja ob kresu.

 

1. VELIKA POŽARNA OGROŽENOST

Na podlagi sklepa, sprejetega pod točko 6 na dopisni seji Vlade Republike Slovenije dne 18. 3. 2020 in v povezavi z 8. členom Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

RAZGLAŠA  veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države.

Razglas ne velja za območja s snežno odejo.  

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.  

Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor.  

V času veljave tega razglasa občinam in gasilskim organizacijam izjemoma ni treba izvajati obveznosti, določenih v prvem odstavku 11. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) (požarna straža in dežurstvo gasilcev) ter obveznosti iz prvega odstavka 12. člena (opazovanje naravnega okolja).    

 

2. ODREDBO  o začasni prepovedi kurjenja v naravnem okolju

Županja občine Divača izdaja na podlagi 32. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17 in 4/19), 43. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), ob smiselni uporabi Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), z namenom zagotavljanja operativne pripravljenosti gasilskih enot za pomoč pri omejevanju širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in s tem povezanimi aktivnostmi občine in Civilne zaščite

 ODREDBO  o začasni prepovedi kurjenja v naravnem okolju

  1. S to odredbo se kot preventivni ukrep za zagotavljanje operativne pripravljenosti gasilskih enot kot pomoč občini in Civilni zaščiti pri omejevanju širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2), na celotnem območju občine Divača v naravnem okolju začasno prepoveduje:

  • kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj,
  • puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar,
  • uporabljati predmete, naprave in izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar,
  • izvajati spomladanska čiščenja, odstranjevanje podrasti in urejanje okolice z uporabo ognja.

 2. Prepoved ne velja za organizacije, ki gospodarijo s cestno, železniško, elektroenergetsko in drugo infrastrukturo, ki skrbijo, da je območje ob infrastrukturi vzdrževano in očiščeno gorljivih snovi ter izvajajo druge ukrepe varstva pred požarom.

 3. O požaru ali nevarnosti požara se takoj obvesti Regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112.

 4. Odredba stopi v veljavo takoj in velja do preklica.