RAZGLAS - Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

datum: 04.05.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14),

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 4. majem 2020

  

R A Z G L A Š A   prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja,

razglašene od 20. marca  2020 na območju celotne države.

 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od z dnem prenehanja velike požarne ogroženosti naravnega okolja prenehala izvajati poostren nadzor.    

 

Številka:  8452-1/2020-10 - DGZR

Datum:    04. 05. 2020                

 

Darko But, sekretar

generalni direktor

 

Celoten razglas