Preklic Odredbe o začasni prepovedi kurjenja v naravnem okolju

datum: 04.05.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 Preklic Odredbe o začasni prepovedi kurjenja v naravnem okolju

 

 1.

Na podlagi Razglasa prenehanja velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne države,

županja občine Divača z dnem 04.05.2020 preklicuje Odredbo o začasni prepovedi kurjenja v naravnem okolju št. 166-0001/2020-73 z dne 17.03.2020.

  

2.

 Preklic stopi v veljavo takoj.

  

Številka: 166-0001/2020-428

Datum: 04.05.2020

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan   

 

Preklic odredbe