OBVESTILO O ZAPORI CESTE Ulica Istrskega odreda

datum: 15.06.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 OBVESTILO   O   ZAPORI   CESTE

 

OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu, da bo na delu občinske ceste  LZ 063040 odsek 063041 - Ulica Istrskega odreda  na parcelni št. 1044/4, k.o. Divača., od km 0,00 + 365 m do km 0,00 + 390m  

 od dne 17.6.2020 do dne 17.7.2020   izvedena   POPOLNA ZAPORA CESTE za ves promet  zaradi gradbenih del, tj. postavitve gradbenega odra in obnove fasade na objektu na naslovu Kraška cesta 53, Divača.

 

Zaradi varnosti udeležencev in prometa je potrebno izvesti popolno zaporo ceste, pri čemer je obvoz mogoč znotraj uličnega sistema naselja Divača.

 Investitorka Dragica Čumurdžić, Kraška cesta 53, 6215 Divača, je dne 11.6.2020 podala vlogo za zaporo prometa na občinski cesti LZ 063040 odsek 063041 (Ulica Istrskega odreda)  zaradi postavitve gradbenega odra in obnove fasade na objektu na naslovu Kraška cesta 53, na parceli št. 1020/11, k.o. Divača. 

 Ker se bodo dela izvajala na cesti, je potrebno zaradi obsežnosti del in varnosti prometa tako za izvajalca kot za udeležence v prometu izvesti popolno zaporo dela ceste, kjer se dela izvajajo.

 Izvedena bo popolna zapora ceste, dostopi do vseh stanovanjskih objektov so omogočeni.

 Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

 

 

OBČINA DIVAČA

Direktor občinske uprave

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

 

Odločba

Obvestilo