Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

datum: 22.06.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

Ker zaradi  razglašene epidemije  COVID-19 izvedba volitev v  mesecu  maju  ni  bila  rnogoča,  vas  seznanjamo,  da  bomo  volitve  v organe  Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije  izvedli v jesenskem  času. 

Volitve v organe  KGZS  potekajo  v dveh  volilnih  skupinah  (v  skupini fizičnih  oseb  in  v  skupini pravnih  oseb)  in sicer v trinajstih  volilnih enotah,  ki  so  hkrati  tudi obrnočne enote  KGZS  (Nova Gorica,  Koper,  Kranj,  Ljubljana,  Kočevje,  Postojna,  Novo  mesto,  Brežice,  Celje,  Ptuj,  Maribor, Slovenj  Gradec in  Murska  Sobota).  

Celoten dopis

Za dodatne informacije smo vam na voljo, podrobnejša pojasnila o volitvah pa najdete tudi na spletni strani www.kgzs.si