OBVESTILO O ZAPORI CESTE - Gornje Vreme

datum: 29.06.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 OBVESTILO   O   ZAPORI   CESTE

 

OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu, da bo na delu občinske ceste  JP 56120 odsek 562124-Gornje Vreme 25, na parcelni št. 1643, k.o. Gornje Vreme,od km 0,00 + 0 m do km 0,00 + 30m v dolžini 30 m od dne 29.6.2020 do dne 03.7.2020 izvedena

 POLOVIČNA ZAPORA CESTE  z izmeničnim enosmernim prometom, urejenim s prometnimi znaki zaradi gradbenih del, tj. izvedbe prečnega prekopa ceste zaradi zamenjave kanalizacijske cevi med parcelama  1155/4 in 1637/2, obe k.o. 2448- Gornje Vreme.

Zaradi varnosti udeležencev in prometa je potrebno izvesti polovično zaporo ceste, z izmeničnim enosmernim prometom urejenim s prometnimi znaki.

Investitor  del Prihavec Zlatko, Gornje Vreme 10, 6217  Vremski Britof, je dne 24.6.2020 podal vlogo za delno zaporo prometa na občinski cesti JP 56120 odsek 562124-Gornje Vreme 25  na parcelni št. 1643, k.o. Divača, zaradi izvedbe prečnega prekopa ceste za zamenjavo obstoječe kanalizacijske cevi. Za zaporo je zaprosil za obdobje od dne 29.6.2020 do dne 3.7.2020.

Delna zapora z izmeničnim enosmernim prometom, urejenim s prometnimi znaki, se izvede zaradi gradbenih del, tj. izvedbe prečnega prekopa ceste zaradi zamenjava kanalizacijske cevi med parcelama  1155/4 in 1637/2, obe k.o. 2448- Gornje Vreme, in sicer od dne 29.6.2020  do dne 3.7.2020.

Ker se bodo dela izvajala na cesti, je potrebno zaradi obsežnosti del in varnosti prometa tako za izvajalca kot za udeležence v prometu izvesti polovično zaporo dela ceste, kjer se dela izvajajo.

Izvedena bo polovična zapora ceste, dostopi do vseh stanovanjskih objektov so omogočeni.

Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

  

OBČINA DIVAČA

Direktor občinske uprave

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

 

Odločba

Obvestilo