OBČINO DIVAČA PREJELA ZLATI CERTIFIKAT ISSO ZA LETO 2021

datum: 19.02.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 ZLATI CERTIFIKAT ISSO ZA LETO 2021 za OBČINO DIVAČA

Občina Divača je prejela ZLATI CERTIFIKAT ISSO ZA LETO 2021 za razvojno odličnost in doseganje standarda občine dobrega življenja. Tovrstni certifikat pridobijo občine, ki sodijo po skupni vrednosti sestavljenega indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji.

Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave, ki združuje Konferenco Zlati kamen, Informacijski sistem ISSO in nagrado Zlati kamen, ki jo podelijo občini, ki je na določenem področju dosegla najvidnejše preboje.

Informacijski sistem slovenskih občin (ISSO) je najbolj celovito orodje za metriko in analizo slovenskih občin, ki se gradi že 10 let. Sistem združuje vse najpomembnejše dostopne kazalnike razvoja na ravni občine. S tem omogoča primerjalno presojo oz. vrednotenje (benchmarking) občin. Vsako leto se spremlja razvojni napredek slovenskih občin na osmih različnih področjih: demografija, učinkovitost delovanja občine, dinamika gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela, izobrazba, življenjski standard, stopnja socialne kohezije in stopnja okoljske osveščenosti. Podatki so zbrani v ISSO analizi občine, ki jo sestavlja 61 kvantitativnih kazalnikov, ki tvorijo za vsako področje sestavljen indeks. Analiza ponuja poglobljen vpogled v razvojne preboje občine in osvetli na katerih področjih je občina dosegla najboljše rezultate ter kje je še prostor za napredek.

Del sistema sta Zlati in Srebrni ISSO certifikat, v katerih so zbrani podatki o izstopajočih uvrstitvah občine, podatek o sestavljenem indeksu in predstavljene uvrstitve na osmih področjih v primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami. Rdeča nit izbora za nagrado Zlati kamen 2021 je sodelovanje in soustvarjanje občin.

 Občina Divača se je uvrstila med občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Ta uvrstitev ji je prinesla ZLATI ISSO CERTIFIKAT RAZVOJNE ODLIČNOSTI ZA LETO 2021.

 

Cerifikat 

 cert