Pobuda za pripravo DPN - ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo

datum: 15.03.2021

kategorija: Sporočila za javnost

Na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor je objavljena pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo.

Državno prostorsko načrtovanje za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor graditev in stanovanja je v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) pripravljalec državnega prostorskega načrta za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo.

Pobuda za pripravo predmetnega državnega prostorskega načrta je od 19. februarja 2021 do 10. aprila 2021 objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor  - https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drzavno-prostorsko-nacrtovanje-za-ureditev-oskrbe-prebivalstva-slovenske-istre-in-kraskega-zaledja-s-pitno-vodo/

Javnost ima možnost v času objave pobude nanjo dati predloge in pripombe. Te lahko javnost pošlje na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN za vodooskrbo slovenske Istre in kraškega zaledja."

 

javno naznanilo - popravek - podaljšanje do 10.aprila 2021

javno naznanilo

povzetek za javnost