JAVNI POZIV k podaji pripomb in predlogov na predlog občinskega načrta zaščite in reševanja

datum: 23.04.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) ter Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja  (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), županja Občine Divača objavlja

JAVNI POZIV k podaji pripomb in predlogov na predlog občinskega načrta zaščite in reševanja

 

 1. Občane, organizacije, nosilce načrtovanja, izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči ter strokovno javnost se poziva k sodelovanju, podaji pripomb in predlogov na predlog občinskega načrta zaščite in reševanja:

Načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini Divača, verzija 2.0.

 

2. Sosednje občine: Sežana, Hrpelje-Kozina, Pivka, Postojna in Vipava, se na podlagi 5. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, poziva k usklajevanju predloga občinskega načrta. Na podlagi navedene uredbe morajo sosednje občine medsebojno uskladiti občinske načrte zaščite in reševanja oziroma dokumente za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči za tiste vrste nesreč, ki lahko prizadenejo območja sosednjih občin.

 3. Pripombe in predloge k predlogu načrta, lahko posamezniki in organizacije iz 1. in 2. točke tega poziva, podajo v pisni obliki do 24.5.2021, v pisni obliki na naslov: Občina Divača, Kolodvorska 3a, 6215 Divača ali na elektronski naslov: . Predlog načrta je javno dostopen na spletni strani občine Divača   https://www.divaca.si  in na oglasni deski občine.

 4. En izvod predloga načrta v tiskani obliki je na voljo v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur.

 5. Predlog občinskega načrta se pošlje nosilcem načrtovanja ter drugim izvajalcem, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ali zaščitnih ukrepov na območju občine. Pripombe in predlogi nosilcev načrtovanja in drugih izvajalcev se po presoji občinskega organa ali službe, pristojne za izdelavo načrta, vključijo v končni predlog načrta.

 6.  Šteje se, da je predlog načrta poslan v usklajevanje sosednjim občinam, nosilcem načrtovanja in izvajalcem zaščite, reševanja in pomoči, če je predlog načrta javno objavljen na spletu, nosilci načrtovanja in drugi izvajalci nalog, pa so obveščeni o objavi predloga načrta ter o roku in načinu zbiranja pripomb oziroma predlogov.

 7.  Šteje se, da je predlog načrta usklajen s sosednjimi občinami, če občina v roku določenim s tem pozivom, ne prejme pripomb oziroma predlogov na predlog načrta.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Suzana Škrlj, telefon: 05 731 09 30.

 

Poziv

Predlog Načrta zaščite in reševanja

 

Divača, 23.4.2021

Številka: 842-0002/2021-3

 

Alenka Štrucl Dovgan

Županja Občine Divača