RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev Štrekljeve nagrade za leto 2021

datum: 21.04.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 Odbor za Štrekljevo nagrado na podlagi 4. člena Pravilnika o podelitvi nagrade Karla Štreklja (Štrekljeva nagrada) (sklep občinskega sveta Občine Komen, št. 670-08/99-14, z dne 29. 6. 2000) objavlja

 

RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev Štrekljeve nagrade za leto 2021

 

1. Odbor za Štrekljevo nagrado podeljuje nagrado posameznikom in skupinam za življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v besedi in pesmi.

2. Kandidate za Štrekljevo nagrado lahko predlagajo posamezniki, skupine ali pravne osebe.

3. Štrekljeva nagrada se posmrtno praviloma ne more podeliti.

4. Letno se podeli eno nagrado.

5. Predloge z utemeljitvijo pošljite na sedež Odbora za Štrekljevo nagrado: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, najpozneje do petka, 14. maja 2021, in sicer v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – Štrekljeva nagrada«.

6. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 05/7310 461 pri Soraji Balantič oz. po elektronski pošti: .

 

Številka: 620-0001/2021 4

Datum: 20. 4. 2021

 

Župan Občine Komen 

mag. Erik Modic

 

Razpis

 q