MEŠANI PEVSKI ZBOR SENOŽEČE

Naziv:
Kulturno društvo Mešani pevski zbor Senožeče

Skrajšan naziv:
Mešani pevski zbor Senožeče

Naslov:
Senožeče 75
6224 Senožeče

Matična številka:

Davčna številka:

Transakcijski račun:

Tel. št.:
+386 (0)5 765 51 10


E-pošta:


Predsednik:


Tajnik:


Blagajnik: