LOVSKA DRUŽINA, SENOŽEČE

Naslov:
Dolenja vas 1D
6224 Senožeče

Matična številka:
51234429

Davčna številka:
16316525

Transakcijski račun:
10100-0034899043

Tel. št.:
+386 (0)41 566 671


Predsednik:
Ugo Zidar