DRUŠTVO UPOKOJENCEV, DIVAČA

Naslov:
Kraška cesta 67
6215 Divača

Matična številka:

Davčna številka:
83588345

Transakcijski račun:
10100-0035487542

Tel. št.:
+386 (0)41 555 920


Predsednik:
Anica Prelec

Tajnik:


Blagajnik: