LOVSKA DRUŽINA GABERK, DIVAČA

Naslov:
Lovska družina \"GABERK\" Divača
Gorenje pri Divači 55
6215 Divača

Matična številka:
512339
Davčna številka:
17643686
Transakcijski račun:
1010 0003 5057 056 pri Banki Koper
Tel. št.:
+386 (0)41 403 656

E-mail:
gaberkdivaca@gmail.com

Spletna stran:

Predsednik:
Milivoj Ravbar
Tajnik:
Gorazd Cerkvenik
Blagajnik:
Drago Božac