MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

Naziv:
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana

Naslov:
Partizanska 18, 6210 Sežana

Matična številka:
V pripravi!

Davčna številka:
V pripravi!

Transakcijski račun:
V pripravi!

Tel. št.:
tel.: +386 (0)5 734 14 86, +386 (0)51 254 015

E-mail:


Spletna stran:
http://www.vrtiljak-mdpm-sezana.com/

Predsednik:
Miha Ravbar

Predstavitev:
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana je prostovoljna neprofitna organizacija, ki organizira in izvaja prostočasne dejavnosti za otroke, mladino in njihove družine na območju občin Sežana, Divača, Komen in Hrpelje – Kozina.

MDPM Sežana pripravlja in uresničuje vsebinsko raznovrstne projekte, ki segajo na različna področja: kvalitetnejše preživljanje prostega časa otrok in mladih; razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti otrok, mladine in odraslih; navduševanje in izobraževanje mladih za ohranjanje stika z naravo in zdravega ter športnega načina preživljanja prostega časa; vključevanje mladine v turistično promocijo regije; programi pomoči otrokom, mladostnikom in staršem…