ŠPORTNO DRUŠTVO RUJ, DIVAČA

Naslov:
Dr. Bogomira Magajne 4
6215 DIVAČA

Matična številka:
1137949

Davčna številka:
94473706

Transakcijski račun:
10100-0035461546

Tel. št.:

E-mail:


Spletna stran:

Predsednik:
Mirjam Trampuž

Tajnik:
Tatjana Živec

Blagajnik:
Mojca Rodica