Glasnik Občine Divača • letnik 17 • št. 2 • julij, 2011