Glasnik Občine Divača • letnik 17 • št. 4 • oktober, 2011