Glasnik Občine Divača • letnik 18 • št. 1 • april, 2012