Glasnik Občine Divača • letnik 18 • št. 4 • oktober, 2012