Glasnik Občine Divača • letnik 18 • št. 5 • december, 2012