Glasnik Občine Divača • letnik 19 • št. 2 • junij, 2013