Glasnik Občine Divača • letnik 20 • št. 2 • junij, 2014