Glasnik Občine Divača • letnik 20 • št. 4 • december, 2014