Glasnik Občine Divača • letnik 21 • št. 1 • april, 2015