Glasnik Občine Divača • letnik 21 • št. 2 • julij, 2015