Glasnik Občine Divača • letnik 21 • št. 3 • oktober, 2015