Glasnik Občine Divača • letnik 22 • št. 1 • marec, 2016