Glasnik Občine Divača • letnik 22 • št. 2 • junij, 2016