Glasnik Občine Divača • letnik 22 • št. 3 • oktober, 2016