Glasnik Občine Divača • letnik 22 • št. 4 • december, 2016