Glasnik Občine Divača • letnik 23 • št. 4 • december, 2017